Η ανακύκλωση ξεκινάει από τα παιδιά στο Στάδιο Μήλου

Η οικογένεια ανακύκλωσης του Παμμηλιακού έχει εγκατασταθεί στο Δημοτικό Στάδιο Μήλου.
Τα παιδιά θα αναλάβουν να ταΐζουν τον Πλαστικούλη, την Αλουμινίτσα, τον Γυαλένιο και την Καπακούλα με τα σωστά υλικά.
Η ανακύκλωση ξεκινάει από τα παιδιά!

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ