Γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος Πέρα Τριοβασάλου

Από την περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στον Πέρα Τριοβάσαλο ,στο προαύλιο της εκκλησίας . Και του χρόνου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ