Ευχαριστήριο Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Μήλου

Η  (Ο.Ε.Δι.Μ.) ευχαριστεί θερμά τον οργανισμό  Safers e.V. – Support Association for Fire- and Rescue Services για τη χορηγία Μέσων Ατομικής Προστασίας (στολές και κράνη) , μιας σανίδας ακινητοποίησης και ενός φορείου διάσωσης τύπου basket!
Ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει σημαντική  δραστηριότητα στη χώρα μας και συχνά βοηθάει ελληνικές εθελοντικές ομάδες με αποστολές πυροσβεστικού υλικού, Μ.Α.Π. και πυροσβεστικών οχημάτων !
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ