Επαναλειτουργεί η Υπηρεσία Ταμείου του Δήμου Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι το ταμείο του Δήμου Μήλου από Δευτέρα 25-05-2020 θα
λειτουργεί κανονικά.

Παρακαλούμε για την τήρηση των κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά την προσέλευσή σας. Στο ταμείο θα εισέρχεται ένα άτομο κάθε
φορά. Για λόγους αποφυγής του συνωστισμού να προτιμώνται οι ηλεκτρονικές
πληρωμές στους παρακάτω λογαριασμούς τράπεζας που τηρεί ο Δήμος Μήλου:

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογ/μού : 5704-046869-112
ΙΒΑΝ λογ/μού : GR66 0172 7040 005704046869 112
– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Λογ/μού : 540015-54
ΙΒΑΝ λογ/μού : GR95 0110 2920 0000 2925 4001 554
– ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
Αριθμός Λογ/μού : DE 1111671-6
ΙΒΑΝ λογ/μού : GR62 0870 0800 0000 0001 1116 716
– ALPHA BANK
Αριθμός Λογ/μού : 918002001000055
ΙΒΑΝ λογ/μού : GR 56 0140 9180 9180 0200 1000 055
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ :
• ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
• ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
• ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (π.χ. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ) και ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Το ταμείο του Δήμου εξυπηρετεί Δευτέρα με Πέμπτη 8:00 με 13:00 και την
τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα αν δεν υπάρχει επόμενη εργάσιμη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ