29 Ιανουαρίου, 2023

Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την ενοικίαση του “ΜΠΛΕ” στην Πλάκα της Μήλου.

Η πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διόροφου κτηρίου, της παλιάς αστυνομίας στην Πλάκα, γνωστού και ως “ΜΠΛΕ” επαλαμβάνεται, αφού η πρώτη κηρύχθηκε άγωνος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι στις 13.00 της Παρασκευής 14 Ιουνίου 2013.

Η αποσφράγκιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στις 11.00 της Δευτέρας 17 Ιουνίου 2013. Το πλήρες κείμενο της δημοπρασίας, έχει ως εξής :

Ο Δήμαρχος Μήλου Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού κτίσματος, γνωστού και ως «Παλαιά Αστυνομία», κείμενο στον οικισμό της Πλάκας, περιφέρειας του Δήμου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. Το μίσθιο του ακινήτου είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Β27/52175/1144 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού, ΦΕΚ 413/ΤΒ/5.7.90). Έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι (220 τ.μ.), εκ των οποίων πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (56 τ.μ. ) καταλαμβάνει το ισόγειο (το οποίο αποτελείται από αίθουσα εστιατορίου – BAR, RECEPTION, μαγειρείο και αποθήκη πλυντήριο με W.C.) και εκατόν εξήντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα (164 τ.μ.) καταλαμβάνει ο πρώτος όροφος (ο οποίος αποτελείται από τέσσερα (4) δίκλινα δωμάτια, ένα (1) τρίκλινο δωμάτιο, πέντε (5) W.C. και χωλ εισόδου) και ένα φουρνόσπιτο εμβαδού είκοσι τετραγωνικών μέτρων και δεκατεσσάρων εκατοστών (20,14 τ.μ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και την Παρασκευή 14/06/2013 και ώρα 13.00μ.μ.. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει την κατάθεση, επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένου φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με Α.Π. 16/17.05.2013 Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΚΩ-8ΗΣ ).Ο φάκελος θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί από τη γραμματεία του Δήμου Μήλου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα .
Οι σφραγισμένοι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών του Δήμου Μήλου την Δευτέρα 17/06/2013 και ώρα 11.00π.μ. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί από την ίδια Επιτροπή την Παρασκευή 21/06/2013, από ώρα 11.00π.μ. έως 11.30π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μήλου. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 1.000,00 (χιλίων) ευρώ.
Πληροφορίες για την Επαναληπτική Δημοπρασία παρέχονται από την κ. Κάτρη Κωνσταντίνα , υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μήλου, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 8.30-14.00, τηλ. 2287360120 fax2287023374, e-mail : ikonomiki@milos.gr
Στην Υπηρεσία Δόμησης του  Δήμου Μήλου (Τριοβάσαλος Μήλου) υπάρχει αρχειοθετημένη η με αρ. 88/1992 οικοδομική άδεια με συνημμένα έγγραφα τα οποία αφορούν το προς δημοπράτηση δημοτικό ακίνητο και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να φωτοτυπήσουν και να επικυρώσουν κατόπιν υποβολής αίτησης. Πληροφορίες στην γραμματεία της υπηρεσίας τηλ. 22870-21897 (εσωτ. 1) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *