Ενημέρωση για τον αντικαπνιστικό νόμο από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Μήλου

 

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μήλου,ενημερώνει  όλους τους επιχειρηματίες και ιδιαιτέρα τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετικά με τον αντικαπνιστικό Νόμο, ότι έχει τεθεί σε πλήρη  ισχύ η εφαρμογή του νέου Αντικαπνιστικού Νόμου (Ν. 3730/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727 από 15-11-2019 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ 4177, τ.Β΄).

Ο νόμος επισύρει αυστηρά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις τόσο στους καπνίζοντες στα καταστήματα όσο και στους υπευθύνους αυτών.

Παρακαλείστε για την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Με εκτίμηση

Από το Δ.Σ

του Σ.Ε.Β  Μήλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ