5 Φεβρουαρίου, 2023

Ειδοποίηση για στρατεύσιμους κλάσης 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στρατευσίμων Κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998) για παρουσίαση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.)
1.- Σας γνωρίζουμε ότι από 04-01-2016 μέχρι 31-03-2016, υποχρεούστε να υποβάλλετε Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κάτα τόπους ΚΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2- Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας εκτός των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μπορούν προς διευκόλυνση τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κάτα τόπους ΚΕΠ.
Κατά τη προσέλευση σας, θα πρέπει, να προσκομίσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή φωτοτυπία αυτού, καθώς επίσης και πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή σας σε Μητρώα Αρρένων.
3.- Οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στην Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής.
4.-Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι τη παραπάνω καθορισμένη προθεσμία να υποβάλουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων. Έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης τους στο Μητρώο Αρρένων.
5.-Όσοι έχουν προβλήματα υγείας για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
6.- Η αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας (ΑΔΤ)ή διαβατηρίου, του Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) και του Μητρώου Αρρένων Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος είναι υποχρεωτική.
7.- Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής δεν εκδίδεται από τη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από τη ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
Στους στρατεύσιμους που δεν θα καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέσα στην παραπάνω προθεσμία θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΟΥΡΛΟΥ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *