Εγγραφές στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα

Το Δημοτικό σχολείο Αδάμαντα ενημερώνει ότι, οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα πάνε στην Α΄ τάξη το Σεπτέμβριο του 2021 θα γίνονται από 1 έως και 19 Μαρτίου 2021.

Ενημερωθείτε για τα σχετικά δικαιολογητικά και τον τρόπο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας: http://dim-adamant.kyk.sch.gr/

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ