”Δυσγραφία και όχι τεμπελιά”

Οι δυσκολίες γραφής στα παιδιά, αποτελούν συχνό θέμα συζήτησης των γονιών και των δασκάλων. Η δυσγραφία, επηρεάζει τόσο την απόδοση του παιδιού στην τάξη όσο και το χρόνο μελέτης στο σπίτι.

Ένα παιδί που αρνείται ή αποφεύγει να γράψει αξίζει τη προσοχή εκ μέρους γονέων και εκπαιδευτικών διότι  ίσως:

 • πιέζει το εργαλείο γραφής.
 • παρουσιάζει πόνο στο χέρι του κατά τη διαδικασία γραφής.
 • το κείμενο του είναι δυσανάγνωστο.

Από πολύ νωρίς, πριν ακόμα ένα παιδί κατακτήσει τη γραφή, αναπτύσσει δεξιότητες που επηρεάζουν την γραφοκινητική του επίδοση στο μέλλον. Στα παιδιά με δυσγραφία παρατηρούμε συνήθως μια καθυστέρηση στην κατάκτηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων από τη νηπιακή ηλικία.

Τι πρέπει να παρατηρούμε κατά την προσχολική ηλικία;

Στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να παρατηρούμε:

 • Τον τρόπο με τον οποίο το παιδί χρησιμοποιεί τα εργαλεία γραφής (π.χ. μαρκαδόρους, πινέλα, ξυλομπογιές, κτλ) διότι μέσω αυτού αναδύονται πιθανές δυσκολίες που αφορούν την λεπτή κίνηση (πώς πιάνει ένα παιδί το εργαλείο, τι πίεση ασκεί, κλπ).
 • Το κατά πόσο εύκολο είναι για το παιδί να αποτυπώσει τη φαντασία του στο χαρτί και αν αυτό το αποτέλεσμα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Λανθασμένα πιστεύεται ότι το παιδί δεν έχει φαντασία., ωστόσο αποφεύγει την επαφή με τη ζωγραφική γιατί ξέρει ότι δεν θα τα καταφέρει και ματαιώνεται.
 • Τυχόν δυσκολίες που αφορούν στις προγραφικές δραστηριότητες και στη χρήση του ψαλιδιού.
 • Την ποιότητα κατασκευαστικών δραστηριοτήτων που απαιτούν επιδεξιότητα.

Γιατί είναι σημαντικό να παρατηρούμε νωρίς τις δυσκολίες;

Στον Δημοτικό, το παιδί έρχεται πλέον αντιμέτωπο με την δυσκολία της γραφής.  Σε συνθήκες όπου καλείται να γράψει λέξεις και προτάσεις ευανάγνωστες, καταβάλλεται προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα ωστόσο πολύ συχνά είναι πιθανόν να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:

 • Κόπωση.
 • Εγκλωβιστική λαβή του εργαλείου γραφής.
 • Διαμαρτυρία για πόνο στο χέρι κατά τη διάρκεια γραφής και συχνά άρνηση έναρξης της διαδικασίας.
 • Το αποτέλεσμα του γραπτού κείμενου μπορεί να εμφανίζει ανομοιογένεια στο μέγεθος των γραμμάτων χωρίς αυτά να ακουμπούν επάνω στη γραμμή του τετραδίου και χωρίς να τηρούνται οι σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις.
 • Δυσκολία αντιγραφής από τον πίνακα ή αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών στον απαιτούμενο χρόνο.

Η παρατήρηση και ευαισθητοποίηση τόσο των γονιών όσο και των δασκάλων όσον αφορά τις δυνατότητες του κάθε παιδιού μπορεί να βοηθήσουν στην ομαλή ακαδημαϊκή εξέλιξή του καθώς το σχολείο είναι για όλα τα παιδιά απαιτητικό και χρειάζονται ποικίλα εφόδια για την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών.

Με εκτίμηση,

Αλεξάνδρα Παπαθανασίου
Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια

Νεγρεπόντη Αικατερίνη
Λογοθεραπεύτρια

Επιστημονικοί συνεργάτες στη «Νησίδα Λόγου»

 *Στις 04 Ιουνίου, με χαρά αναμένουμε την παιδιατρική μας εργοθεραπεύτρια η οποία θα βρίσκεται στη «Νησίδα Λόγου» πραγματοποιώντας τις θεραπευτικές της συνεδρίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ