Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για τις ανάγκες του Δήμου Μήλου

Ο Δήμος Μήλου εκκίνησε τη διαδικασία απόκτησης των οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του Δημαρχείου προς εξυπηρέτηση των αναγκών του.
θερμά ευχαριστούμε την οικογένεια του αείμνηστου Γεώργιου Μάλλη (Φιλιαράκου) για τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας τους που αποτελεί ένα εκ των οικοπέδων ενδιαφέροντος του Δήμου.
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ