Δήμαρχοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου :Πάρτε πίσω το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

(Ξένη δημοσίευση) Από το ΧΥΤΑ στη Φυλή όπου το επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής & Πρόεδρος Ε.Σ.Δ.Ν.Α Γιάννης Σγουρός, Παρασκευή 31 Μαϊου 2013. ΑΠΕ ΜΠΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΚΗΣ/Kostas Kominis

20 Δήμαρχοι από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με επιστολή τους, που συνυπογράφουν προς τον πρωθυπουργό και τους  συναρμόδιους υπουργούς και βουλευτές , εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τους δασικούς χάρτες, τους αιολικούς σταθμούς, την εκμετάλλευση της ενέργειας και τη γεωθερμία και την διαχείριση των απορριμμάτων .

Ακολουθεί η επιστολή των Δημάρχων με τίτλο :

«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Πατήστε στον σύνδεσμο για την επιστολή

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ