Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 2020
Αρχική Σύλλογοι Λιμενικό Ταμείο

Λιμενικό Ταμείο

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της...

Δράσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (Photos)

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης...

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67...

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, που θα διαξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67...

Πρόσκληση για εκ περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67...

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Μήλου Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 7η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 20:30  όπως προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να...

Πρόσκληση σε δύο συνεδριάσεις του Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 16η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν...

Με δέκα θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 13η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 20:15 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν...

Πρόσκληση συνεδρίασης Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 26η του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 10:00 π.μ. προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να...

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 08η του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 18:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν...

Δημοφιλή