Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Όλες οι επιχειρήσεις που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της ΚΥΑ 57856 ΕΞ2020 άρθρο 6, πρέπει να έχουν αναρτημένη ΑΦΙΣΑ (ελάχιστο μέγεθος Α3) να συμπληρώσουν την επωνυμία της επιχείρησης και να τσεκάρουν την ενίσχυση που έλαβε η επιχείρηση.

Επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν ιστοσελίδα πρέπει να κάνουν σχετική ενημέρωση και εκεί αλλά και να φυλάξουν για δέκα χρόνια τα παραστατικά σε περίπτωση που πρέπει να διαβιβαστούν στις υπηρεσίες της Ε.Ε

Επίσης η ΚΥΑ προειδοποιεί ότι θα γίνουν και έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι όροι.

Από το Δ.Σ του

Σ.Ε.Β Μήλου

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ