Αναβάλλονται οι εκλογές στον Κυνηγετικό Σύλλογο Μήλου

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/112749/3711/25-11-2021 (ΦΕΚ 5592/Β/2021), λόγω της πανδημίας και των συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, αναστέλλονται οι γενικές συνελεύσεις των κυνηγετικών συλλόγων σε όλη την επικράτεια μέχρι τις 31/3/2021 και η θητεία των υφιστάμενων Δ.Σ. παρατείνεται.

Ως εκ τούτου η προγραμματισμένες αρχαιρεσίες του συλλόγου μας για τις 15/12/2021 αναβάλλονται.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ