Αναστολή λειτουργίας του Ναυτικού Ομίλου Μήλου

Η ανακοίνωση από τον Ναυτικό Όμιλο Μήλου (Ν.Ο.Μ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ