Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες για τις Κυκλάδες (Μήλου)

Από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρ. 9095/23-02-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2) αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx(link is external)), οι δασικοί χάρτες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου, συνολικής έκτασης 2.492.469,09 στρεμμάτων.

 

Aναλυτικά οι Δήμοι στο παρακάτω έγγραφο.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ