Ανανέωση-επικαιροποίηση της κάρτας του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 2020

Το 2019 ολοκληρώθηκε για το Μεταφορικό Ισοδύναμο.Οι νησιώτες δικαιούχοι της  κάρτας θα πρέπει να προβούν στην ανανέωση -επικαιροποίηση της για το 2020 προκειμένου να εξασφαλίσουν εκ νέου τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων.

Να σημειωθεί ότι μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου χρηματοδοτούνται 20 συνολικά μετακινήσεις (πλοία και αεροπλάνα) το έτος.

Τα βήμα που πρέπει να γίνουν από τον δικαιούχο για την επικαιροποίηση της κάρτας είναι τα εξής:

– Μπαίνουμε στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου

– Πατάμε είσοδος και αμέσως μετά πληκτρολογούμε τα στοιχεία του taxisnet.

 

Μεταφερόμαστε στην κεντρική σελίδα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, όπου μας ζητείται να κάνουμε επικαιροποίηση της κάρτας για το2020

Πατάμε στο εικονίδιο που αναγράφει “Επικαιροποίηση της “Ωφελούμενης Μονάδας”

Μετά την επικαιροποίηση, η κάρτα του Μεταφορικού Ισοδύναμου έχει ανανεωθεί και μετρά τις 20 διαδρομές-μετακινήσεις για το 2020, που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο.

SHARE