Ανακοίνωση του Λιμενικού ταμείου Σίφνου για τα τέλη ελλιμενισμού σκαφών

Η Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου:

Καλούνται όσοι ιδιοκτήτες σκαφών κατείχαν θέση ελλιμενισμού το έτος 2020 και επιθυμούν την ανανέωσή της, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το έτος 2021, προκειμένου να ενημερωθούν για το τέλος ελλιμενισμού και τη διαδικασία αποπληρωμής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 8122.1/29/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2032/2014). Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της άδειας του σκάφους στο οποίο θα παραχωρηθεί η θέση, μπορούν να υποβάλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση limeniko@sifnos.gr, ή, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου έως και την Παρασκευή 16/04/2021.

Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο μας, στο τηλέφωνο 2284360329, τις εργάσιμες μέρες, από τις 10:00 ως τις 14:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ