Ανακοίνωση του Δήμου Μήλου για τη διαχείριση απορριμμάτων

Οδηγίες  για την διαχείριση των απορριμμάτων

Γα τον περιορισμό εξάπλωσης πιθανού κρούσματος κορωνοϊου στο νησί και για την προστασία των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, παρακαλούμε να τηρείτε τα παρακάτω:

  • Μην παραγεμίζετε και μην αφήνετε σακούλες απορριμμάτων ανοικτές. Κλείστε τις όσο πιο ερμητικά γίνεται φορώντας γάντια
  • Τοποθετείστε τις σακούλες απορριμμάτων εντός των κάδων και κλείστε τους κάδους.
  • Ανοίγετε και κλείνετε τους κάδους ΠΑΝΤΑ φορώντας γάντια.
  • Μην αφήνετε σακούλες εκτός των κάδων και γύρω από αυτούς. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι ήδη γεμάτος αναζητείστε άλλο κάδο με διαθέσιμο χώρο στο πλησιέστερο σημείο.
  • Μη βγάζετε στο δρόμο ογκώδη αντικείμενα όπως (έπιπλα, στρώματα, συσκευές κλπ) που γίνονται εύκολα εστίες μικροβίων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ