Ανακοίνωση Ναυτικού Ομίλου Μήλου

Ενημέρωση του Ναυτικού Ομίλου Μήλου για την εξόφληση της συνδρομής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ