Ανακοίνωση Γυμνασίου Μήλου για ενισχυτική διδασκαλία

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του σχολείου μας προκειμένου να ενημερωθούν για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ