Αναγνώριση των Κατακομβών της Μήλου Παγκοσμίως

Με απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου  , ο δήμος Μήλου  προχωράει  την διαδικασία  ολοκληρωμένης υποβολής πρότασης προς  την UNESCO , για την αναγνώριση των Κατακομβών της Μήλου παγκοσμίως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ