28η Οκτωβρίου : Η ελληνική σημαία κυματίζει στον Αδάμαντα

Πιο ψηλά ,πιο δυνατά κυματίζει η γαλανόλευκη σημαία  στον Αδάμαντα .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ