24 Ιουλίου, 2024

23 θέματα στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση της αναγκαιότητας προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της προσχώρησης του Δήμου Μήλου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α.» Α΄ Φάση

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο : 5η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στην Πρόσκληση Ι στον Άξονα προτεραιότητας βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στην Πρόσκληση ΙV στον Άξονα προτεραιότητας Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Πλάκα-Πλάκες-Τρυπητή- Τριοβάσαλος-Πέρα Τριοβάσαλος (Α΄ Φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση- Χρωματισμός Σχολικών μονάδων για το έτος 2018»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο Πλάκας, Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Επιχορήγηση στον ειδικό λογαριασμό αρωγής πυρόπληκτων από πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 12ο : Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ).)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο : Επικαιροποίηση της με αρ. 95/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης χορήγησης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων για την καταβολή των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας»

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 6 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»)

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο : Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ.

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 19ο : Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Shodosima στην Ιαπωνία

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 20ο : Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού  Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 21ο : Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 22ο : Εξέταση αιτήματος δημότη

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 23ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή