Τη Μήλο αποχαιρετά και το Υποθυκοφυλακείο!!

Άλλη μια δημόσια υπηρεσία αποχαιρετά τη Μήλο. Μετά την Δ.Ο.Υ και το Ι.ΚΑ αποχωρεί και το Υποθυκοφυλακείο της Μήλου και μεταφέρεται στη Σύρο.

Διαβάστε σχετικό άρθρο

Αρθρο 1 “Σύσταση και Αρμοδιότητα Έμμισθων Υποθυκοφυλακείων”

( Υπουργείο Δικαιοσύνης-Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων)

WWW.OPENGOV.GR

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ