Την Κυριακή ψηφίζουμε μόνο για Δήμαρχο – Τα εκλογικά τμήματα

 Το πρόγραμμα ψηφοφορίας για την διενέργεια των δημοτικών εκλογών στη Μήλο την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και τα εκλογικά τμήματα .

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 τπθ ν.4555/2018 ¨Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133) και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν.4600/2019 (Α΄43)

 

  1. Την αριθ. 62/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία καταρτίστηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Γνωστοποιούμε ότι

Επειδή κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμου των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία, σύμφωνα με τη διάταξη του άθρου 33  παρ. 1 του Ν.3852/2010, θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 02 Ιουνίου 2019 ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, ήτοι μεταξύ των συνδυασμών

  1. «Πρώτα η Μήλος» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Δαμουλάκη Γεράσιμο του Γερασίμου
  2. «Μήλος για όλους» με υποψήφο Δήμαρχο τον Μικέλη Εμμανουήλ του Βασιλείου

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2η Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ. 57996/4682/05-05-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
98Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ α) Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ
99Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ Από : ΚΑΜΠΑΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΠΕΡΔΟΛΟΓΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ
100Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ Από : ΜΠΙΣΥΛΛΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΑΘΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ
101Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΣ α) Από : ΑΛΕΞΙΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΛ
102Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΣ Από : ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ – ΜΑΡΚΟΣ
Εως : ΜΠΟΖΙΝΩΦ – ΤΖΟΝΑΘΑΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΛ
103Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΣ Από : ΜΩΡΑΙΤΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ – ΜΕΛΙΝΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΛ
104Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ α) Από : ΑΒΝΤΟΥΛΛΑΡΙ – ΑΓΚΡΕΙ
Εως : ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ
105Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ Από : ΜΕΛΙΤΑ – ΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΘΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ
106Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ α) Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ – ΑΝΤΩΝΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ
107Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ Από : ΚΕΛΑΙΔΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ
108Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ Από : ΜΙΛΛΕΡ – ΜΑΝΟΥΕΛΑ
Εως : ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ – ΚΛΕΙΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ
109Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΤΡΥΠΗΤΗ α) Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ – ΧΡΥΣΗ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΛ
110Β ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΤΡΥΠΗΤΗ Από : ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΨΑΘΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΛ

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

Ο Δήμαρχος

Δαμουλάκης Γεράσιμος

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ