Τα αποτελέσματα τελικό Πλάκας και Τρυπητής και Αδάμαντα

Στο 103 εκλογικό Πλάκας

Γεράσιμος Δαμουλάκης   47

Μανώλης Μικέλης        101

Τρυπητή εκλογικό 101

Γεράσιμος Δαμουλάκης   70

Μανώλης  Μικέλης          126

Πλάκας τελικό

Γεράσιμος Δαμουλάκης 154

Μανώλης Μικέλης         417

Αδάμαντας Τελικό

99 Β

Γεράσιμος Δαμουλάκης  127

Μανώλης Μικέλης          117

101

Γ. Δαμουλάκης 50

Μ.Μικέλης    127

102

Γ.Δαμουλάκης 57

Μ.Μικέλης 142

103

Γ.Δαμουλάκης 47

Μ.Μικέλης     148

110

Γ.Δαμουλάκης 70

Μ.Μικέλης      109

109

Γ.Δαμουλάκης 55

Μ.Μικέλης       165

107

Γ.Δαμουλάκης  103

Μ.Μικέλης        115

106

Γ.Δαμουλάκης    106

Μ.Μικέλης         147

99

Γ. Δαμουλάκης   127

Μ.Μικέλης          117

55 Β

Γ. Δαμουλάκης  119

Μ.Μικέλης         154

SHARE