Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μήλου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μήλου τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση :

Θέμα 1ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή-σύντηρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»
Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος
Θέμα 2ο : Χορήγηση παράτασης του έργου «Κατασκευή-σύντηρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»
Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος
Θέμα 3ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μήλου έτους 2016
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία
Θέμα 4ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2016
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία
Θέμα 5ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2016
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία
Θέμα 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2016
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία
Θέμα 7ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2016
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία
Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία
Θέμα 9ο : Διαγραφές από Βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία
Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 11ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το 2016 (αρ.1 του ΠΔ270/81)
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 12ο : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικών συμβούλων επιτροπής α.παραλαβής έργων-εργασιών συντήρησης δαπάνης κάτω των 5.869,41 ευρώ, και β.παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 ευρώ για το έτος 2016
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 14ο: Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 15ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 16ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για το έτος 2016
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 17ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2016
Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα
Θέμα 18ο : Έγκριση διοργάνωσης Εκδηλώσεων
Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία
Θέμα 19ο : Έγκριση ηλεκτροδοτήσεων δημοτικών χώρων
Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία
Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών
Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ