Οι αρμοδιότητες του νέου δημοτικού συμβούλου Mήλου

Ο Δημήτρης Μωραΐτης ορίζεται εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μήλου για :

Tο σχεδιασμό και την εποπτεία της καθαριότητας
Την περιβαλλοντική προστασία,
την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
των συστημάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης,
τη συντήρηση πρασίνου,
την πολιτική προστασία
την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
την συντήρηση των Παιδικών Χαρών
την συντήρηση του Δημοτικού Σταδίου Μήλου

milos.pblogs.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ