Γενική συνέλευση της Ένωσης Μηλίων Αθήνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως των εν Αθήναις Μηλίων, προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, Κατριβάνου 3.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 17 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος με όσα μέλη είναι παρόντα. Εκτιμάται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Απριλίου 2016.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

– Λογοδοσία του Δ.Σ. για τα Πεπραγμένα του 2015
– Απολογισμός εσόδων και εξόδων του 2015
– Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
– Διάφορα τρέχοντα θέματα της Ενώσεως

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ενώσεως.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΗΧΟΣ              ΕΛΙΖΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ