Αναφορά του κ. Νίκου Συρμαλένιου για τον Υγρότοπο του Αδάμαντα

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 Για τους κ.κ. Υπουργούς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 Θέμα: Υγρότοπος Αδάμαντα Μήλου

 Ο Βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά το υπόμνημα των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Μήλου, Αντώνη Καβαλιέρου και Χρήστου Νίνου σχετικά με τον υγρότοπο στον Αδάμαντα Μήλου. Το υπόμνημα αναφέρει σχετικά ότι: «Τα προηγούμενα χρόνια ο χαρακτηρισμένος με το ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012 υγρότοπος “Αλμυρό λιμνίο Αδάμα” (ΚΩΔ: Y422MIL007) της νήσου Μήλου δέχτηκε σοβαρές καταστροφές με εναπόθεση αποβλήτων υλικών κατεδαφίσεων (μπάζων). Αρμόδιοι επιθεωρητές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είχαν με επιτόπια επιθεώρηση διαπιστώσει την κατάσταση και με πόρισμα ζητούσαν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση του οικοτόπου. Η περιοχή είναι επίσης χαρακτηρισμένη και ως πρώτη αρχαιολογική ζώνη απολύτου προστασίας λόγω της ύπαρξης προϊστορικού λατομείου εξόρυξης οψιδιανού. Επίσης δίπλα στον υγρότοπο υπάρχει και Γαλλικό προξενικό νεκροταφείο Γάλλων στρατιωτών από τον πόλεμο της Κριμαίας (1853- 1856)…. »

 Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 29/10/15

  Ο καταθέτων Βουλευτής

  Νίκος Συρμαλένιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ