Θέματα «φωτιά» στο Δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Μεγάλη Τετάρτη  και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Βασίλειος Καμακάρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για συνεργασία μεταξύ Δήμων Μήλου – Νισύρου – Κιμώλου για δράσεις ΚΑΤΑ της Γεωθερμίας Εθνικού Ενδιαφέροντος στα νησιά μας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης για ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγίου «Νότιο Αιγαίο» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Μήλου».  

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση κολώνας μέσης τάσης (ΜΤ) στην περιοχή Πολλώνια Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για μεταφύτευση μιας (1) ελιάς στην περιοχή Πολλώνια Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΚΑ-ΠΛΑΚΕΣ-ΤΡΥΠΗΤΗ-ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ-ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για γεωμετρική μεταβολή των ακινήτων με ΚΑΕΚ 290822802007 & 290822802014 στην περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή Τριοβάσαλος Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12ο: Διαγραφές οφειλών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο: Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης προμήθειας (Σύμβαση Α.Π.7815/28-12-2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»).

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο: Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο: Παροχή παράτασης χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων για την καταβολή των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 17ο: Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για επανέγκριση του ορίου του Παραδοσιακού Οικισμού Πλάκας Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Χωριανοπούλου Ελισάβετ

Θέμα 19ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Ξενάκης Ν. , Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤΜ

Θέμα 20ο: Έγκριση Ισολογισμού Ενάρξεως 01/01/2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Ξενάκης Ν. , Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤΜ

Θέμα 21ο: Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικού Έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Ξενάκης Ν. , Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤΜ

Θέμα 22ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτριος

Θέμα 23ο: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων από απομακρυσμένες περιοχές Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σοφία, Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Τροποποίηση της με αρ. 207/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019».

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σοφία, Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Τροποποίηση της με αρ. 15/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σημεία παροχής τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα δικαιοδοσίας Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σοφία, Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Τροποποίηση της με αρ. 65/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον καθορισμό τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 27ο: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Πλάκα Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 28ο: Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 29ο: Διοργάνωση  – κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων, εορτών – φιλοξενίες.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 30ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE