Συνεδριάζει με 24 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Συνεδριάζει στις 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 19.00 το δημοτικό συμβούλιο Μήλου για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου για επείγουσα αερομεταφορά ασθενών.
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα πρόθεσης ίδρυσης εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου στη Μήλο
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών χώρων
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συγκοινωνιακές ρυθμίσεις
Θέμα 5ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015 (4η)
Θέμα 7ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2015
Θέμα 8ο : Έγκριση απολογισμού Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου» οικ. έτους 2014.
Θέμα 9ο : Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014
Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών
Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου
Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλίων Τέχνες
Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αιτήματα δημοτών για χρήση κοινόχρηστων χώρων στον Αδάμαντα
Θέμα 14ο :Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων Ιαματικής Πηγής Αδάμαντα
Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στη σύμπραξη για την εφαρμογή του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους TEBA/FEAD»
Θέμα 16ο : Έγκριση καταστροφής σχολικού εξοπλισμού
Θέμα 17ο : Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Θέμα 18ο : Ορισμός Υπευθύνου ΚΔΑΠ και ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ
Θέμα 19ο : Παραχώρηση κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μήλου στο ΚΔΑΠ
Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για δημιουργία έκθεσης ειδών λαϊκής τέχνης σε χώρο της Τοπικής Κοινότητας Τρυπητής
Θέμα 21ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα Μήλου
Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία Καλοκαιρινής Ιατρικής Απόβασης 2015
Θέμα 23ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για εξεύρεση χώρων για δημιουργία χώρων στάθμευσης και εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών
Θέμα 24ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών
Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ