Συνεδριάζει η τοπική κοινότητα Αδάμαντα

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 στις 20.00 συνεδριάζει η τοπική κοινότητα Αδάμαντα στην αίθουσα συνεδριάσεων της τέως κοινότητας Αδάμαντα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση κολωνακίων σε περιοχή της δημοτικής κοινότητας Αδάμαντα.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εναπόθεση απορριμμάτων των επαγγελματιών.

SHARE