Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μήλου για τα προβλήματα των Πολλωνίων

Την 5η του μήνα Νοεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 στον ΠΟ.Σ.ΠΟ.Μ. θα βρίσκεται ο Δήμαρχος κος Δαμουλάκης Γεράσιμος  και ο Πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου κος Μπουντίνας Σπύρος για να ακούσουν τα προβλήματα των κατοίκων των Πολλωνίων και να ενημερώσουν το κοινό για όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Η συμμετοχή όλων κρίνετε απαραίτητη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ