Στο δημοτικό συμβούλιο το έργο των Πολλωνίων και τα οικονομικά του Δήμου Μήλου.

Στα εκτός ημερίσιας διάταξης θέματα, βρίσκεται το…ζουμί της συνεδρίασης Τετάρτης 5 Ιουνίου του δημοτικού συμβουλίου. Πριν από τη συζήτηση των θέματων της ημερήσιας διάταξης ο δήμαρχος κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης θα ενημερώσει το συμβούλιο για τα ακόλουθα :

  • Λιμενικό έργο Πολλωνίων
  • Οικονομική κατάσταση Δήμου  Μήλου
  • Δημοσίευμα εφημερίδας

Τα 22 θέματα της ημερίσιας διάταξης είναι :

Θέμα 1ο : Παρουσίαση μελέτης ΕΛΚΕΘΕ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΛΙΤΗ.

Θέμα 2ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου 2013.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων για το έτος 2013»

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Πυργιάντε και στου Εγγλέζου Τοπικής Κοινότητας Μήλου».

Θέμα 5ο :Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου στον Πέρα Τριοβάσαλο Μήλου.

Θέμα 7ο :Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου στην Πλάκα Μήλου.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου στα Πολλώνια Μήλου.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία δημοσιογράφων.

Θέμα 10ο : Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2013 Δήμου Μήλου.

Θέμα 11ο : Έγκριση ένταξης του Δήμου Μήλου στη χρηματοδότηση από το Υπουργείο εσωτερικών για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

Θέμα 12ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Θέμα 13ο : Οικονομική κάλυψη δράσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Αδάμαντα (Λάκου).

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Τριάδες Μήλου.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότη.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότη για χαρακτηρισμό δρόμου.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότη.

Θέμα 19ο : Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου εκτός έδρας.

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παραχώρηση δημοτικού χώρου για εκδήλωση.

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με πρόταση δημιουργίας πυροσβεστικού σταθμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ