“Πινγκ-πονγκ” το νερό της αφαλάτωσης

Οφειλή περίπου 800.000 € κι όχι 358.000 € υποστηρίζει η ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε. ότι της χρωστάει ο δήμος Μήλου για την παροχή νερού στο δίκτυο του νησιού το οποίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι “κανονικό” δηλαδή πόσιμο.

Η εταιρεία με χθεσινή επιστολή προς το δήμαρχο, το πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου απαντώντας στην δημοσιοποίηση της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου αναφέρει ότι ο δήμος δεν συνυπολογίζει την τιμολόγηση της τελευταίας θερινής περιόδου η οποία υπολογίζει ότι ανέρχεται σε περίπου 475.000 €, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μικρότερο χρέος.

Είναι προφανές πλέον ότι οι σχέσεις του δήμου με την εταιρεία έχουν φθάσει σε οριακό σημείο. 

Ειδικότερα η ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε. στην επιστολή της υποστηρίζει ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 ο δήμος της χρωστούσε 702.393,36 €. Την επομένη 10 Σεπτεμβρίου της κατέβαλε ποσό 344.327,00 € και το υπόλοιπο ανέρχονταν σε 358.066,37 €.  Ωστόσο κατά την εταιρεία ο δήμος δεν συνυπολογίζει το χρέος που της οφείλει για την τελευταία θερινή περίοδο και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 475.000 € και δεν έχει ακόμη τιμολογηθεί.

Στον επίλογο της η εταιρεία δηλώνει ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση της οικονομικής της θέσης, ο δήμος “να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την τακτικότητα των πληρωμών” και να συνεχιστεί “ο απρόσκοπτος εφοδιασμός του Νησιού με το πολύτιμο αγαθό”.

 

SHARE