Ο Λουκιανός Κόμης πρόεδρος στο Μορφωτικό Σύλλογο Μήλου

Το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Μήλου  που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 18/03/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

 

1.-ΚΟΜΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ανδρ.

2.-ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Βασιλ.

3.-ΔΑΓΙΕΛΛΗ-ΒΙΤΑΛΗ Αγγελική

4.-ΣΟΥΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Αργυρ.

5.- ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βασιλ.

6.-ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Σωκρ.

7.-ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεοδ.

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Έφορος

Μέλος

Μέλος

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

ΚΟΜΗΣ Λουκιανός

Η Γραμματέας

ΔΑΓΙΕΛΛΗ-ΒΙΤΑΛΗ Αγγελική

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ