Νέος πρόεδρος στον Σύλλογο του ΠΟ.Σ. – ΠΟ.Μ στα Πολλώνια

Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018  συνήλθαν στα Πολλώνια τα κάτωθι πέντε (5) μέλη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου  που εκλέχθηκαν κατά την ψηφοφορία της 1ης Σεπτεμβρίου,  Λεκανίδη Λιάνα, Λιλλής Φραγκούλης, Μάλλης Γεώργιος, Παπαδοπούλου Δέσποινα και Τούρλος Γεώργιος, με θέμα:

Σύσταση σε Σώμα – Κατανομή αρμοδιοτήτων μέσα στο Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   :               Τούρλος Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:         Παπαδοπούλου Δέσποινα

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     Λεκανίδη Λιάνα

ΤΑΜΙΑΣ    :                   Μάλλης Γιώργος

ΕΦΟΡΟΣ    :                 Λιλλής Φραγκούλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ