Με 25 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 05η του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Καμακάρης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα  1ο: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα  2ο: Κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα  3ο: Τροποποίηση μελών Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα  4ο: Τροποποίηση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 5ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού (αφαλάτωσης) Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Υδραυλική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Ηλεκτρομηχανική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Έγκριση ή μη υλοτομίας δένδρου εντός σχεδίου πόλεως Κοινότητας Αδάμαντα.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο: Έγκριση ή μη πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 10ο: Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο Ευρωπαϊκό Έργο IMPLEMENT.

Εισηγητής: Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 11ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σ.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μερική τροποποίηση της 164/2018 απόφασης του ΔΣ.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 13ο: Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 14ο: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο: Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2018.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 του Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου και Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου, βάσει της με αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/τ. Β΄).

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 18ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, βάσει της με αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/τ. Β΄).

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 19ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤΜ  οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 20ο: Διερεύνηση για αγορά ακινήτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 21ο: Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 1/11/2018 έως 31/05/2019 λεωφορείων στην άγονη γραμμή νήσου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 22ο: Παραχώρηση ή μη δημοτικού χώρου για προσωρινή στέγαση του γραφείου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Μήλο.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 23ο: Διοργάνωση εκδηλώσεων: α) 2ο Μουσικό Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ και β) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Τσερώνη Στυλιανή,  Δημ. Σύμβ.

Θέμα 24ο: Ακύρωση της με αρ. 168/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Shodoshima στην Ιαπωνία» και λήψη απόφασης εκ νέου.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 25ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 

 

SHARE