Με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Καμακάρης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Ονοματοδοσία πλατείας Χαλικιάς σε πλατεία Μελά

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο :  Διοργάνωση εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου 2/θ Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων, δωρεάς Ιδρύματος Μελά

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 3ο : Οριοθέτηση παραδοσιακού οικισμού Πλάκας Μήλου

Εισηγήτρια : Χωριανοπούλου Έλλη

Θέμα 4ο :  Εξέταση πρότασης Αιολικής Μήλου ΑΕ   

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Έγκριση κοπής δέντρων

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Γνωμοδότηση για την μελέτη «Οριοθέτηση  ρέματος νεκροταφείου Αδάμαντα Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Γνωμοδότηση για την μελέτη «Οριοθέτηση – διευθέτηση υδατορέματος Αγίας Στυλιανής στον Αδάμαντα Μήλου

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Γνωμοδότηση για τροποποίηση/επέκταση/ενοποίηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού στη θέση Ασπρο Χωριό στη Μήλο της εταιρείας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 10ο : Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά ερευνητικές εργασίες μεταλλεύματος Βαρύτη στην Μήλο από την εταιρεία IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 11ο : Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ορυχείου βιομηχανικού ορυκτού στη θέση Κατσούλη στη Μήλο της εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΦΙΛΗΣ

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 12ο : Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 13ο :   Έγκριση φιλοξενίας Τελετής Απονομής  Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 στην Μήλο

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 14ο : Έγκριση εξόδων φιλοξενίας επιτροπής διοργάνωσης Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 15ο : Έγκριση μίσθωσης ακινήτων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο : Επίσκεψη  αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Σοντοσίμα στην Ιαπωνία

Εισηγήτρια : Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 17ο : Έγκριση συμμετοχής στο 11ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές»

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων του Δήμου Μήλου διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Εισηγητής : Ψαθάς Σταύρος

Θέμα 19ο : Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 20ο : Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – Ν.4479/2017

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 21ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ