Καλοκαίρι στη βιβλιοθήκη του ΕΠΑ.Λ. Μήλου

Η βιβλιοθήκη του ΕΠΑ.Λ. Μήλου Θα λειτουργήσει τους καλοκαιρινούς μήνες τις  παρακάτω μέρες και ώρες:
Δευτέρα 2 Ιουλίου 18.00-19.00
Δευτέρα 23 Ιουλίου 18.00-19.00
Δευτέρα 13 Αυγούστου 18.00-19.00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ