Ευχαριστήριο προς τον Κυνηγετικό σύλλογο Μήλου

Οι μαθητές και οι δασκάλες των Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα, ευχαριστούν το ΔΣ του κυνηγετικού Συλλόγου Μήλου και ιδιαίτερα τον κ. Παπαπάνο Παναγιώτη, καθώς και το θηροφύλακα του νησιού κ. Μικέλη Ηλία, για την εξαιρετική ενημέρωση και ξενάγηση στους χώρους επώασης και εκκόλαψης περδικών του Συλλόγου.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ