Εκλέγουν νέο Δ.Σ στον Κυνηγετικό Σύλλογο Μήλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μήλου , με δεδομένο ότι στην Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2015 , κατέστη άγονη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής λόγω μη ύπαρξης υποψηφιοτήτων ,
ΣΥΓΚΑΛΕΙ : Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του , με θέμα τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη έξι (6) μελών του Δ.Σ. και δύο (2) μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωτών των
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00 στα Γραφεία του Συλλόγου.
Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή , πρέπει το αργότερο μέχρι Παρασκευή 03 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00 να καταθέσουν αίτηση στο Δασονομείο Μήλου .(τηλέφωνα επικοινωνίας : 2287021548 Κος Μαρίνος Πασχάλης και Κος Σκόνδρας Γεώργιος)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Ψαθάς Απόστολος Γκαγκάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ