Δεκαπέντε θέματα στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου την 4η του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Ορισμός εκπροσώπου – μέλους του Δ.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Θέμα 2ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών του νησιού ως πολυσύχναστοι χώροι.

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Θέμα 4ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2014.

Θέμα 5ο: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων ΠΔΕ Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό.

Θέμα 7ο: Παραχώρηση χώρου στα Πολλώνια για εγκατάσταση ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για συνεργασία με τη REGIOEUROPA για τεχνική υποστήριξη για την εξασφάλιση συμμετοχής σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις απευθείας από την Ε.Ε.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικών συμβούλων επιτροπής α.παραλαβής έργων κάτω των 5.869,41 ευρώ, και β.παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 ευρώ για το έτος 2015.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος».

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου δράσης για την δεματοποίηση των ΑΣΑ Δήμου Μήλου.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου δράσης για την ανακύκλωση-κομποστοποίηση των ΑΣΑ Δήμου Μήλου.

Θέμα 14ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 15ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ