Γενική συνέλευση της ΄Ενωσης Μηλίων Αθήνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως των εν Αθήναις Μηλίων, καλεί τα  μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, Κατριβάνου 3 με όσα μέλη είναι παρόντα. Για λόγους τυπικούς ως πρώτη κλήση για τη Συνέλευση θεωρείται η Κυριακή 6 Μαΐου 2018 η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

–   Λογοδοσία του Δ.Σ. για τα Πεπραγμένα του 2017

–   Απολογισμός εσόδων και εξόδων του 2017

–  Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από

κάθε ευθύνη

–   Διάφορα τρέχοντα θέματα της Ενώσεως

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ενώσεως.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   

          ΣΠΥΡΟΣ ΒΗΧΟΣ                                                ΕΛΙΖΑ  ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ