Με 13 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ζούλιας Φραγκίσκος

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Καθορισμός θέσεων στάσης / στάθμευσης και αποεπιβίβασης για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) – ΤΑΞΙ αυτοκίνητα.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ή μη του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Μήλου (Β΄ φάση)».

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ φάση) Δήμου Μήλου».

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο: Μετεγκατάσταση γραμματοθυρίδων οικισμού Πολλωνίων Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο: Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο: Έγκριση εκτέλεσης υπολειπόμενων εργασιών στο πλαίσιο ολοκλήρωσης έργου του Ο.Τ.Ε. στη νήσο Μήλο.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο: Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Έγκριση φιλοξενίας φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη νήσο Μήλο, στο πλαίσιο του “3rd Students Meeting on Industrial Minerals & Energy Resources”.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 11ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Μαλούχου – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο: Συμμετοχή Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις.

Εισηγητής: Γαϊτανής Αβέρκιος

 

 

 

 

SHARE