Η κατατοπιστική πινακίδα στον Αδάμαντα έγινε …..αφίσα

Η πινακίδα που είναι τοποθετημένη στον Αδάμαντα  στη γωνία της Τράπεζας Πειραιώς και καθοδηγεί τους επισκέπτες του νησιού σε διάφορες περιοχές , τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των εκδηλώσεων στο νησί μετατρέπεται σε πίνακα προβολής αφισών. Οι αρμόδιοι πρέπει να αντιληφθούν το πρόβλημα και να απομακρύνουν τις αφίσες σε άλλο σημείο !

SHARE