Η Κίμωλος μέσα στα 34 νησιά για τα οποία θα δοθούν τα άτοκα επιχειρηματικά δάνεια.

Ατοκα δάνεια για όσους θέλουν να δημιουργήσουν επιχείρηση σε κάποιο από τα 34 μικρά νησιά της Ελλάδας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων ή να επεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα δραστηριότητά τους προβλέπει το πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα 34 νησιά παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» στον χάρτη που παρατίθεται. Οπως ήδη ανακοινώθηκε, για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας τα δάνεια θα είναι χαμηλότοκα.

Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί έμφαση σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τουρισμό όπως για παράδειγμα προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. ελληνικό πρωινό), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας, μεταφορές επιβατών με σκάφη, δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.
Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και η εφαρμογή του αναμένεται να αρχίσει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή δανείων 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό. Για επιχειρήσεις σε μεγαλύτερα νησιά το επιτόκιο θα είναι σταθερό 2,8%.
 
ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ. Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει ο ενδιαφερόμενος πριν από την εκταμίευση του δανείου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στις επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση περιλαμβάνονται η δημιουργία – διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, η αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, δικαιώματα τεχνογνωσίας, λογισμικό, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, προβολή και προώθηση, καθώς και λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια – μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης -, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).
Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους όπως: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ.ά. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η 21η Φεβρουαρίου 2013. Από την 31η Μαΐου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Νέα Proton Βank, Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Attica Bank, Probank ΑΕ, Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοικτή ώσπου να καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια πάντως πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
 
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου και θα απευθύνουν προς την ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας με την επιχείρηση», αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο.
Οι προτάσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την ΕΤΕΑΝ. Για όσες προτάσεις εγκρίνονται, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη διαδικασία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκ μέρους της επιχείρησης που καλύπτουν το 30% τουλάχιστον του επιχειρηματικού σχεδίου, παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών των δαπανών κ.λπ.), καθώς και την εκταμίευση του δανείου, την είσπραξη των δόσεων και την παρακολούθηση της αποπληρωμής. Τόσο η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων όσο και η εκταμίευση των δανείων θα γίνεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκριση του ΕΤΕΑΝ ενώ τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσημείωση ακινήτου ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.
SHARE