Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Τριοβασάλου

Σας παρακαλούμε όπως την 20ητου μήνα Φεβρουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 προσέλθετε στην αίθουσα του ΠΟΣ.ΠΟΜ στα Πολλώνια για να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου Μήλου αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα :

1. Παράταση ωραρίου μουσικής καταστήματος στα Πολλώνια

2. Εξέταση αιτημάτων δημοτών

3. Εξέταση αιτημάτων ΠΟΣΠΟΜ

Ο πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Τριοβασάλου

Σπυρίδων Μπουντίνας

SHARE